Merudgift §100 - §41

Tilskud

Ergoterapeut / socialrådgiveren


Er dem, som skal behandle ansøgningen om tilskud
til dit tøj, hos din kommune.

Vi kan være behjælpelige med at udforme tilbud med
en afdækning af jeres behov, som kan vedlægges
ansøgningen om dækning af merudgift i forhold
til tøj der er tilpasset den nedsatte funktions evne. (dit handicap)Forskellige løsninger

afhængig af din Kommune


Ved bevilling

 1. Kommune bekræfter direkte til os.
 2. Med oplysninger om EAN nr. og kontaktperson.
 3. Vi laver tøjet til dig, som aftalt
  og sender regningen til din kommunen.
 4. Nogle gange vælger kommunen at du som kunde
  skal have en egenbetaling
 5. set i forhold til hvad din udgift ville være,
  hvis du havde et såkaldt normalt liv.
 6. Det er forskelligt om de sender en regning til dig efterfølgende
  eller vi som firma selv afregner med dig.
 7. Andre kommuner vælger at udbetale direkte til dig og du betaler så selv regningen til os.


Se også vores handelsbetingelserVed afslag.

 1. Kan man anke afgørelsen.
 2. Følg vejledningen i brevet fra kommunen.

Uddrag af lovgivningen

Vejledningen afsnit V


Beklædning

§105


Der kan ydes hjælp til personer, som på grund af deformiteter eller ganske særlige legemsbygning  e.l. har behov for særlig dyrt eller særligt udformet tøj. Det samme gælder hjælp til beklædning, som er nødvendig p.g.a. ekstraordinært slid på tøj og sko, herunder ekstra ordinært slid på ortopædiske sko.

Særlige beklædnings genstande som fx regnslag og kørepose til kørestole, rygeforklæde og beskyttelses bukser til svært inkontinente personer ydes dog efter servicelovens §112.

Efter denne bestemmelse ydes også hjælp til beklædnings genstande til personer, som p.g.a.sygdom, ulykke e.l. er blevet varigt invalideret, og som følge heraf skal have udskiftet større dele af sin garderobe.

Hvis det er nødvendigt med ortopædisk fodtøj eller indlæg, herunder fodtøj og indlæg til personer med en foddeformitet, ydes hjælpen efter Socialministeriets bekendt gørelse om ydelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens §§ 112 og 113.     

   


Merudgift til børn


§41


I serviceloven beskrives det at kommunen skal yde dækning af nødvendige  merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller  langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.Merudgift til voksne


§100


I serviceloven beskrives det at kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer imellem 18 – 65  år med varigt nedsat funtionsevne. Personer der modtager pension efter §14 er dog ikke berettiget medmindre de er bevilget hjælpeordning efter §96.